La Vie Parisienne

la vie parisienne

La Vie Parisienne było jednym z pierwszych czasopism o tematyce erotycznej.

la vie parisienne

Założony w 1863 roku tygodnik początkowo był poświęcony tematyce kulturalnej – powieściom, sportowi, teatrowi, muzyce. Po zmianie redakcji w 1905 czasopismo przekształciło się w publikację dość frywolną – jak na tamte czasy – i łagodnie erotyczną. Podczas I Wojny Światowej generał Pershing przestrzegał wręcz swoich żołnierzy przed kupnem tej gazety (co oczywiście miało wpływ na wzrost popularności tygodnika w Wielkiej Brytanii).

la vie parisienne

Stylistycznie La Vie Parisienne odzwierciedla królujące na początku XX wieku art deco i art nouveau. Dla magazynu pisały i tworzyły takie osoby jak Collette, Georges Barbier, Joseph Hémard, Fernand Fau. Publikacja magazynu została wstrzymana w roku 1970 (!), zaś w 1980 zaczęto wydawać znowu pod tym samym tytułem.

la vie parisienne Magazyn ten był popularny przede wszystkim wśród grupy libertynów. Zarówno treści jak i ilustracje wskazywały na pewien poziom wyzwolenia seksualnego, który zaistniał tylko we Francji. Czasopismo zarówno tworzyła jak i czytała bogata klasa wyższa. Opowiadania i artykuły zawsze dotyczyły tej eleganckiej części społeczeństwa; nie przedstawiano w nim drobnomieszczaństwa. W jednym z numerów wydanych w roku 1907 ukazała się reklama „Suwereni z subskrypcją La Vie Parisienne„, w której znalazło się ośmiu europejskich monarchów, m. in. car Mikołaj i brytyjski król Edward VII.

la vie parisienne  la vie parisienne la vie parisienne la vie parisienne